Tin tức sự kiện
Vận hành phòng hỗ trợ cho học sinh khuyết tật tại Quảng Bình
20/03/2017 15:52
Dưới sự tài trợ của tổ chức Caritaf Thuỵ sĩ,  Sở Giáo dục và Đào tạọ và Hội vì sự phát triển của người khuyết tật Quảng Bình đã có những hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng sống của người khuyết tật Quảng Bình trong đó có trẻ khuyết tật. Từ ngày 1- 7/3 năm 2017, dưới sự hướng dẫn của chuyên gia giáo dục đặc biệt từ Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, 06 trường hoà nhập trẻ khuyết tật đã được hướng dẫn xây dựng và vận hành phòng/ góc hỗ trợ trẻ khuyết tật. Hoạt động này được chia ra làm 02 hoạt động chỉnh là rà soát hoạt động sau 3 tháng hoạt động của 03 phòng/ góc hỗ trợ và tập huấn mới trong việc xây dựng và vận hành 3 phòng/ góc hỗ trợ khác trên địa bàn tỉnh.
Giáo viên thực hành hỗ trợ học sinh
 
Thứ nhất: Sau khi hoạt động 03 tháng, 03 phòng/ góc hỗ trợ tại các trường đã đạt được những kết quả như sau:
  • Có 14 học sinh khuyết tật đang được can thiệp trong đó mỗi em được can thiệp ít nhất 2 tiết cá nhân /tuần. Ngoài ra, tại trường Tiểu học Cảnh Dương, một số tiết nhóm đã được thực hiện;
  • Mỗi phòng/ góc hỗ trợ có sự phối hợp làm việc của ít nhất 05 giáo viên và 01 cán bộ quản lí nhà trường;
  • Toàn bộ hồ sơ của 14 trẻ khuyết tật đã được hoàn thành bao gồm: kết quả đánh giá đầu vào, báo cáo đánh giá đầu vào, kế hoạch giáo dục cá nhân, kế hoạch tiết dạy, nhật kí tiết dạy cùng toàn bộ sản phẩm của học sinh tại phòng/ góc hỗ trợ;
  • Trong 2 tuần tới, cả 3 nhà trường sẽ hoàn thành báo cáo định kì can thiệp lần thứ nhất sau 3 tháng hoạt động;
  • Tất cả 03 phòng/ góc hỗ trợ đã được trang bị tài liệu đánh giá chỉ số IQ, đánh giá khả năng nhu cầu, đọc, viết và tính toán. Cả 03 góc đã có tài liệu về Quản lí giáo dục hoà nhập, những vấn đề chung về giáo dục trẻ khuyết tật Việt Nam;
  • Hướng dẫn rà soát và bổ sung cơ sở vật chất và đồ dung cho góc hỗ trợ;
  • Đặc biệt cũng trong đợt này, thông qua dự giờ 3 tiết học cá nhân, cán bộ nhà trường cùng các giáo viên cốt cán đã được chuyên gia giáo dục đặc biệt hướng dẫn dạy học
Thứ hai: Hướng dẫn mới cho 03 trường tiểu học, nhằm vận hành phòng/ góc hỗ trợ cho 20 học sinh khuyết tật. Sau 03 ngày làm việc, kết quả thu được như sau:
  • Hướng dẫn cách lập hồ sơ cho trẻ khuyết tật tại trường;
  • Trang bị công cụ, hướng dẫn đánh giá và đánh giá mẫu cho 03 học sinh;
  • Lập mục tiêu dạy học, hướng dẫn quy trình dạy học và dạy học mẫu cho 03 học sinh tại 3 trường trong phòng/ góc hỗ trợ.
Góc hỗ trợ học sinh giáo dục hòa nhập tại số 1 Bảo Ninh
 
Hướng dẫn nhà trường trong việc trang bị cơ sở vật chất và trang trí góc hỗ trợ.Hoạt động giám sát và xây dựng mới góc hỗ trợ giáo dục hoà nhập là một hoạt động rất cần thiết để tăng cường hiệu quả công tác giáo dục hoà nhập trẻ khuyết tật.
-Trọng Dần-
 
 
Ý kiến bạn đọc