Tin tức sự kiện
Thông báo tập huấn “Phương pháp nghe nói cho trẻ khiếm thính”
30/11/2017 09:47
Theo thư mời hợp tác giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam và Quỹ khiếm thính toàn cầu (The Global Foundation For Children with Hearing Loss), Viện Khoa học giáo dục Việt Nam tổ chức khóa tập huấn lần thứ nhất về phương pháp nghe nói cho trẻ khiếm thính.
 1. Thời gian: Từ ngày 08/01/2018 – ngày 19/01/2018
 2. Địa điểm: Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, số 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
 3. Giảng viên: Chuyên gia của Quỹ khiếm thính toàn cầu
 4. Nội dung tập huấn: Phương pháp nghe nói cho trẻ khiếm thính
 5. Số lượng và đối tượng học viên:
 • Số lượng: 14 học viên
 • Đối tượng: Học viên là người đang nghiên cứu, giảng dạy và can thiệp sớm cho trẻ khiếm thính sử dụng thiết bị trợ thính trong các cơ sở công lập.
 • Yêu cầu:
+ Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành giáo dục đặc biệt (ưu tiên người được đào tạo về chuyên ngành giáo dục trẻ khiếm thính) hoặc người đã có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc với trẻ khiếm thính;
+ Cam kết thực hiện mọi yêu cầu trong khi diễn ra khóa học;
+ Sau khóa học: Gửi bảo cáo quá trình áp dụng kiến thức được học cho đơn vị tổ chức tập huấn (bao gồm video, báo cáo sự tiến bộ của trẻ sau các giai đoạn áp dụng chương trình, phản hổi lại điểm chưa phù hợp khi áp dụng…)

     6. Kinh phí
 • Kinh phí tổ chức tập huấn (học liệu, văn phòng phẩm, nước uống, ăn trưa) do phía Quỹ toàn cầu hỗ trợ;
 • Các chi phí khác của học viên (sinh hoạt phí, giao thông, lưu trú) do đơn vị cử cán bộ tự chi trả theo quy định hiện hành
   7.Thời hạn đăng ký:
 • Học viên đăng ký theo mẫu và kèm theo giấy cử tham gia tập huấn của thủ trưởng đơn vị gửi về Viện khoa học Giáo dục Việt Nam trước ngày 10/12//2017
 • Địa chỉ nhận đăng ký:
Ths. Phạm Thị Trang, Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt, Viện Khoa học Giáo dục Việt  Nam, số 52 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội
SĐT: Cơ quan: (024)3.762.0118; Di động: 0944.990.226
Email: trangpham168@gmail.com
 
Trân trọng thông báo./.
 
Ý kiến bạn đọc