Tin tức sự kiện
Thành lập Trung tâm Giáo dục đặc biệt Quốc gia
11/01/2019 13:04
Hôm nay, ngày 11 tháng 1 năm 2019, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam tổ chức Lễ Công bố Quyết định thành lập Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia, tiền thân là Ban Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt.


Thực hiện Quyết định số 5513/QĐ-BGDĐT ngày 24 tháng 12 năm 2018 về việc Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 5 chương II Quyết định số 5282 QĐ-BGDĐT ngày 11 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, Ban Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt chính thức trở thành Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia, tên giao dịch Tiếng Anh National Center for Special Education (NCSE)

Đây là sự kiện đánh dấu mốc quan trọng của Ban Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt, trước đây là Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt, Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Trung tâm Giáo dục Đặc biệt Quốc gia có chức năng nghiên cứu, triển khai thực nghiệm khoa học giáo dục đặc biệt; tư vấn cho các cơ quan chức năng xây dựng, ban hành chính sách cho người dạy, người học; phát triển, quản lý ngành học và các vấn đề thuộc lĩnh vực giáo dục đặc biệt; tham gia đào tạo sau đại học; hợp tác, tư vấn, chuyển giao các dịch vụ và thông tin khoa học về giáo dục đặc biệt.
Với lịch sử hình thành và phát triển gần 45 năm, Trung tâm Giáo dục Quốc gia sẽ tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò trong lĩnh vực giáo dục đặc biệt tại Việt Nam.

Ngọc Hằng

 
Ý kiến bạn đọc