Tin tức sự kiện
Dự án Tiếp cận giáo dục có chất lượng cho trẻ đa tật Việt Nam giai đoạn 2018 - 2030
04/08/2018 20:19
Sau hơn 1 năm với các hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác chính thức mang tầm quốc gia về giáo dục trẻ đa tật giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES) và Perkins International (PI), Perkins School for the Blind, ngày 3/8/2018, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội đã diễn ra lễ kí thỏa thuận hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực giáo dục trẻ đa tật Việt Nam giữa VNIES và PI.

Hợp tác được kí kết trong 12 năm gồm 3 giai đoạn 1:
Giai đoạn 1 (2018 – 2019): Thử nghiệm 01 năm chương trình đào tạo với khóa đào tạo cơ bản cho 32 cán bộ chủ chốt về giáo dục trẻ đa tật đến từ viện nghiên cứu, trường đại học và một số trung tâm nguồn, trường chuyên biệt trọng tâm trong cả nước.
Giai đoạn 2 (2020 – 2021): Chương trình đào tạo với khóa đào tạo nâng cao và hỗ trợ để trở thành nhà đào tạo cho 32 cán bộ chủ chốt về giáo dục trẻ đa tật đến từ viện nghiên cứu, trường đại học và một số trung tâm nguồn, trường chuyên biệt trọng tâm trong cả nước.
Gai đoạn 3 (2022 – 2030): Thúc đẩy các chương trình đào tạo mở rộng, đào tạo lại theo từng cấp bậc;                

Mục tiêu lớn nhất của dự án là đến năm 2030, Việt Nam đảm bảo đủ nguồn nhân lực cho công tác tiếp cận giáo dục có chất lượng cho mọi trẻ đa tật 
Trong các ngày thảo luận để tiến đến những thống nhất chung trong thỏa thuận hợp tác, 2 bên đã đưa ra mục tiêu chung: Đảm bảo cho mọi trẻ khuyết tật được tiếp cận giáo dục là sứ mệnh của mọi quốc gia.
Đồng thời, 2 bên cũng đã chỉ ra những thách thức trong việc hiện thực hóa thỏa thuận hợp tác, trong đó thách thức lớn nhất là nguồn kinh phí vận hành các hoạt động. Giải pháp giải quyết thách thức này chính là sự chỉ đạo, chính sách quốc gia về giáo dục trẻ đa tật và sự chung tay cùng thực hiện mục tiêu từ các tổ chức/cá nhân trong và ngoài nước.
Ngay sau lễ kí thỏa thuận hợp tác, VNIES và Perkins sẽ cùng thúc đẩy các hoạt động cụ thể nhằm hoàn thiện kế hoạch hợp tác và kết nối với các tổ chức/cá nhân nhằm đạt được mục tiêu đã đề ra.Phó Viện trưởng, PGS.TS Nguyễn Đức Minh và Giám đốc chương trình vùng châu Á Thái Bình Dương, bà Debora Gleason kí MOU
Trần Thư
Ý kiến bạn đọc