Tin tức sự kiện
Dự án Caritas: Triển khai thí điểm mô hình xác định mức độ khuyết tật có sự tham gia của cơ sở giáo dục và đại diện người khuyết tật tại Hà Nội
13/04/2017 10:19
Trong khuôn khổ dự án “Tăng cường quan hệ đối tác giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức xã hội trong phát hiện sớm, can thiệp sớm và giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật”, ngày 5/4/ 2017, tại xã Phù Linh, Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã được diễn ra với sự tham gia của các thành viên Hội đồng và cơ sở giáo dục, đại diện người khuyết tật địa phương.

Với sự tham gia của đầy đủ các thành viên Hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã như: Phó Chủ tịch UBND xã Phù Linh- Chủ tịch Hội đồng, cán bộ phụ trách LĐ, TB, XH xã- thư kí hội đồng, đại diện các ban ngành, đoàn thể cấp xã như Hội cựu Chiến binh, Hội phụ nữ… Hội đồng đã làm thủ tục họp và chuẩn bị hồ sơ cấp giấy xác định mức độ khuyết tật cho 12 trường hợp trẻ khuyết tật trên địa bàn xã thuộc các đối tượng khác nhau như: Hội chứng Down, bại não, khuyết tật trí tuệ…
 

Đầy đủ thành viên Hội đồng cấp xã tham gia

Từng trường hợp trẻ được xem xét kĩ lưỡng
 

Trung tâm Nghiên cứu Giáo dục Đặc biệt hỗ trợ giáo viên đánh giá trẻ
 
Với những thông tin do đại diện cơ sở giáo dục, đại diện người khuyết tật tại địa phương cung cấp, mô hình xác định khuyết tật có sự tham gia của cơ sở giáo dục và đại diện người khuyết tật tại địa phương ngày càng được chứng minh là mô hình khả thi, hiệu quả và khắc phục được một số hạn chế trong quá trình thực thi Thông tư liên tịch Số:37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ban hành ngày 28 tháng 12 năm 2012 về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định mức độ khuyết tật cấp xã thực hiện, đặc biệt là với các trường hợp khó phát hiện ra bằng lâm sàng như khuyết tật trí tuệ, khuyết tật học tập…
N. Hằng
Ý kiến bạn đọc