Sách - Ấn phẩm

Biện pháp hỗ trợ chỉnh âm cho trẻ rối loạn âm lời nói ở thành phố Hồ Chí Minh
Thực nghiệm cặp tối thiểu kết hợp phát ngôn & ngôn bản để chỉnh âm cho trẻ bị khe hở môi - vòm miệng
Xây dựng và thử nghiệm cặp tối thiểu cho trẻ bị khe hở môi - vòm miệng sau phẫu thuật
Thực trạng chuẩn đoán trẻ rối loạn ngôn ngữ ở Khoa Vật lý trị liệu - Bệnh viện Nhi đồng 2
Khó khăn về ngông ngữ và xu hướng đánh giá trẻ khó khăn về ngôn ngữ trong giáo dục hiện nay
Công tác giáo dục trẻ khuyết tật tại Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương
Vai trờ hỗ trợ của Hội Người khuyết tạt trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ khuyết tật huyện Gia Lâm
Kinh nghiệm thực tiễn giáo dục trẻ khuyết tật tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An
Giáo dục hòa nhập - Chương trình phát triển vùng Hải Lăng - Thay đổi lớn từ dự án nhỏ
Kinh nghiệm thực tiễn giáo dục trẻ khuyết tật tại Trung tâm phục hồi chức năng trẻ tàn tật Thụy An
Hai mươi năm một chặng đường
Hỗ trợ hòa nhập người khuyết tật thông qua giáo dục, đào tạo nghề và tăng cường liên kết các mạng lưới các Hội người khuyết tật
Giáo dục đặc biệt tại Việt Nam: Một số vấn đề còn tồn tại và giải pháp
Giáo dục hòa nhập trẻ khuyết tật và trẻ có hoàn cảnh khó khăn - Mô tả 2 trường tiểu học hòa nhập
Xu hướng giáo dục cho trẻ có nhu cầu đặc biệt của Châu Âu - Kinh nghiệm và thách thức
1 2 3 4 5 »