Xác định mức độ khuyết tật

Chưa xác định đúng mức độ khuyết tật trí tuệ
Trong trường hợp nhà trường nghĩ rằng học sinh khuyết tật trí tuệ là ở mức độ nặng nhưng giấy xác nhận của xã là mức độ nhẹ thì nhà trường có thể hoặc nên (thể) làm gì?
Chi phí để xác định dạng tật và mức độ khuyết tật?
Tôi muốn biết kinh phí để xác định dạng tật và mức độ khuyết tật là bao nhiêu?
Thủ tục cấp lại giấy chứng nhận khuyết tật?
Trường hợp của con tôi đã có giấy chứng nhận khuyết tật nhưng bị mất vậy cho tôi hỏi muốn cấp lại gia đình tôi phải làm những thủ tục gì?
Xác định khuyết tật học tập?
Cho tôi hỏi con tôi học kém môn Toán nhưng lại học rất khá môn Văn vậy có phải cháu nó bị khuyết tật học tập không?
Tự kỷ có được gọi là khuyết tật không?
Con tôi bị tự kỷ có được gọi là khuyết tật không? Vì tôi thấy trong Luật người khuyết tật không có dạng khuyết tật tự kỷ.
Trang 1/2 1 2 »