Đánh giá trẻ khuyết tật

Bài kiểm tra đánh gái học sinh khiếm thính lớp 5?
Xin hỏi có một bài kiểm tra nào có thể đánh giá được khả năng đọc hiểu của trẻ khiếm thính cuối lớp 5 không ạ?
Có nên cho lưu ban học sinh điếc có học lực kém?
Tôi phụ trách lớp 3 và đang có một học sinh bị điếc trong lớp của tôi, cháu học rất kém, nếu theo đúng quy định kiểm tra đánh giá cháu không thể lên lớp được, nhưng tôi cũng không nỡ để cháu lưu ban lại lớp. Nhưng quả thực là cháu không biết gì và không thể theo học được. Tôi thực sự băn khoăn không biết làm như thế nào bây giờ?
Khó khăn trong việc đánh giá trẻ khuyết tật
Tôi và nhiều giáo viên hiện nay gặp rất nhiều khó khăn trong việc đánh giá khả năng của trẻ khuyết tật. Không biết Bộ có kế hoạch tập huấn về vấn đề này hoặc có một bộ công cụ đánh giá nào không?