Chính sách nhập học đối với TKT
Tôi xin cho cháu nhà bị tự kỷ vào trường tiểu học nhưng nhà trường không nhận nghĩa là sao? Sao bảo là nhà nước yêu cầu phải nhận trẻ khuyết tật cơ mà
12/09/2016 11:32
Tôi xin cho cháu nhà bị tự kỷ vào trường tiểu học nhưng nhà trường không nhận nghĩa là sao? Sao bảo là nhà nước yêu cầu phải nhận trẻ khuyết tật cơ mà
Ý kiến bạn đọc