Chính sách đãi ngộ giáo viên

Có nên khuyên học sinh điếc hoàn toàn học trường chuyên biệt?
Trong lớp tôi có 1 học sinh bị điếc hoàn toàn, tiếng trống trường và tiếng nhạc dù rất to em í cũng không nghe thấy. Tôi có nên khuyên gia đình cho em học sinh đó đi học ở lớp hay trường chuyên biệt dành cho những trẻ em bị điếc hay không?
Mong muốn cho con học lại lớp 1 do không theo kịp chương trình học?
Con của tôi bị bỏng nên cần phải phẫu thuật nhiều lần, cháu nghỉ học nhiều nên không theo được chương trình học như các bạn. Liệu tôi có thể xin nhà trường cho cháu học lại lớp 1 để cháu nắm vững kiến thức hơn không?
Thủ tục nhận trợ cấp trực tiếp dạy trẻ khuyết tật?
Trường tôi có thông báo là các giáo viên trực tiếp dạy trẻ khuyết tật sẽ được nhà nước trợ cấp nhưng chúng tôi chờ từ tháng 3 năm ngoái đến nay vẫn chưa nhận được, tôi muốn hỏi để nhận được trợ cấp của nhà nước trường chúng tôi phải chờ bao lâu nữa? và tiến hành những thủ tục nào? Do ai quyết định?
Phụ cấp cho giáo viên dạy trẻ khuyết tật
Tôi được biết giáo viên dạy trẻ khuyết tật được hưởng chế độ phụ cấp và có những chính sách ưu đãi nhưng tôi không biết cụ thể như thế nào? Được hưởng bao nhiêu tiền/ tháng? Trong lớp tôi có hơn 2 học sinh khuyết tật vậy tôi muốn biết mức phụ cấp cụ thể của tôi là bao nhiêu/ tháng?