Diễn đàn

Với ý tưởng nhằm nâng cao tiếp cận dịch vụ giáo dục cho trẻ khuyết tật hướng tới mục tiêu đảm bảo công bằng xã hội, tăng cường cơ hội học tập và thụ hưởng các dịch vụ giáo dục cho mọi trẻ em đặc biệt là trẻ khuyết tật, Chuyên mục Giáo dục Đặc biệt cung cấp cho giáo viên, phụ huynh và trẻ khuyết tật các tài liệu, ấn phẩm, các văn bản chính sách hỗ trợ người khuyết tật.
 
Website gồm 2 hợp phần: Thư viện và Diễn đàn. Diễn đàn của chuyên mục là nơi trao đổi, chia sẻ các tài liệu, thông tin giữa giáo viên, học sinh và các nhà chuyên môn, ngoài ra các thành viên tham gia có thể xin tư vấn, giải đáp các thắc mắc liên quan với các nhà chuyên môn, các nhà nghiên cứu thuộc các lĩnh vực khác nhau trong Giáo dục Đặc biệt.
 
Để thuận lợi cho việc thảo luận một/một số chủ đề cụ thể, vui lòng gửi nội dung và các thông tin theo biểu mẫu dưới đây: