Sau hơn 1 năm với các hoạt động cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác chính thức mang tầm quốc gia về giáo dục trẻ đa tật giữa Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam (VNIES) và Perkins International (PI), Perkins School for the Blind, ngày 3/8/2018, tại trụ sở 101 Trần Hưng Đạo, Hà Nội đã diễn ra lễ kí thỏa thuận hợp tác về đào tạo nguồn nhân lực giáo dục trẻ đa tật Việt Nam giữa VNIES và PI.
Dịch vụ giáo dục đặc biệt
024 66735542
0944990226
giaoducdacbiet52lg@gmail.com
SỰ KIỆN NỔI BẬT
  • ngay KHCN
Bạn hỏi - Chuyên gia trả lời