Tại hội thảo, nhiều thông tin về trị liệu hoạt động, chương trình trị liệu hoạt động tại Đại học San José, cách thức chế tạo đồ chơi trị liệu hoạt động cho cho trẻ nhỏ và can thiệp cảm giác cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ được chia sẻ thông qua các bài tham luận của giảng viên, các nhà thực hành trực tiếp tại Hoa Kỳ. Đồng thời, các chuyên gia, giáo viên giáo dục đặc biệt tại Việt Nam cũng đã đưa ra các ý kiến tham luận sâu sắc liên quan đến việc ứng dụng trị liệu hoạt động cho các nhóm trẻ rối loạn phát triển cụ thể.
SỰ KIỆN NỔI BẬT
  • Ngày Nhận thức Tự kỷ
Tài liệu nổi bật
Văn bản pháp luật